Podaci o kompaniji

JELIGOR" D.O.O. SVRLJIG
TEKUĆI RAČUN
Komercijalna banka:
205-57643-13
OTP banka:
325-9500800000375-88
Banka Intesa:
160-419323-03