Podaci o kompaniji

"JELIGOR" D.O.O. SVRLJIG

Poreski identifikacioni broj (PIB):

SR 101878740

Matični broj:

06442358

Pun naziv:

Preduzeće za proizvodnju, promet, posredovanje i usluge "JELIGOR" D.O.O. Svrljig

Ime i prezime ovlašćenog lica:

Nikolić Igor

PODACI SEDIŠTE KOMPANIJE:

Opština, mesto:

Svrljig, Svrljig

Ulica:

Železnička br. 1

Tel/fax:

+381 (0) 18 823 891

Tel:

+381 (0) 18 824 110

E-mail:

jeligor@yahoo.com

TEKUĆI RAČUN

Komercijalna banka:

205-57643-13

OTP banka:

325-9500800000375-88

Banka Intesa:

160-419323-03